Làm thế nào để bình chọn

Quy trình bỏ phiếu ủng hộ đảng Dân chủ năm nay rất đơn giản! 

Đây chính xác là những gì bạn cần biết:

Tên(Yêu cầu)
Địa chỉ(Yêu cầu)

*Đăng ký quan tâm của bạn ở đây không đăng ký bạn bỏ phiếu. Bạn vẫn cần phải đăng ký với FCDC trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5, nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi cửa sổ đó mở ra.

Trường này dành cho mục đích xác thực và không được thay đổi.